Eftersök av småsvalting samt inventering av övriga vattenväxter i Mälaren och Båven 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2012:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Småsvalting är en mycket sällsynt kärlväxt som växer helt under vatten på sandiga bottnar ned till cirka två meters djup. Eftersom arten inte kan bevaras med generella naturvårdsåtgärder har ett åtgärdsprogram tagits fram av Naturvårdsverket, i vilket specifika insatser och åtgärder som gynnar arten pekats ut.

För att få en bild av dagens utbredningsarbete genomfördes denna inventering där småsvalting eftersöktes i Mälaren inom Södermanlands län och även på några lokaler i Stockholms län, i närheten av existerande populationer

Tyvärr hittades inte småsvalting på någon undersökt lokal. Försök att sprida/återetablera småsvalting på konstgjord väg genom utplantering av plantor pågår i Mälaren i Stockholms län.

Kontakt