Eftersök av småsvalting i fjärdarna utanför Nyköping 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2011:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

I Mellanfjärden och Sjösafjärden utanför Nyköping finns fynd av småsvalting från 1960-talet. För att få klarhet i om arten fortfarande finns kvar eller om det finns frön kvar i sedimentet, beställde Länsstyrelsen en inventering av arten i dessa områden.

Tyvärr hittade man inte igen arten och inte heller fann man frön av småsvalting i sedimentet. Många av de inventerade lokalerna hade dessutom dåliga förutsättningar för att hysa småsvalting, en del lokaler var till exempel alltför igenvuxna med vass, andra var för exponerade för vågor.

Kontakt