Dovhjort i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2017

Om publikationen

Löpnummer:
2014:4
Diarienummer:
218-316-2014
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Södermanlands län har 2014 fastställt denna målsättning för skötseln av dovhjortsstammar i länet. Beslutet har skett i samråd med viltförvaltningsdelegationen.
Södermanlands län omfattar en landareal på 6 103 kvadratkilometer. Det är ett omväxlande län med sjöar, skogar, jordbruk, små och medelstora städer samt en fantastisk skärgård. Klövvilttätheten är stor i länet, målet är att ta fram en målsättning för förvaltningen av respektive art. Det viktigaste i förvaltningen är samförstånd och samarbete mellan berörda intressenter, vidare är det av yttersta vikt att förvaltningen inkluderar alla lokalt förekommande klövviltsarter samt arternas roll i ekosystemet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping