Dagvatten vid miljöfarliga verksamheter 2012-2013

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är resultatet av ett tillsynsvägledningsprojekt för kunskapsspridning inom temat dagvatten, utfört av Miljösamverkan Södermanland.

Projektet genomfördes i syfte att sammanställa en kunskapsöversikt över hur tillsyn bedrivs i landet och vilka branscher som har störst behov av tillsyn. Syftet var också att ta fram rekommendationer för tillsynsmyndigheterna. Rapporten tar upp ämnen som provtagning, villkor, tillsyn och prövning, med exempel från olika branscher.

 

Kontakt