Byggandet måste öka - om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:10

Diarienummer: 405-6783-2012

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Rapporten ”Byggandet måste öka – om bostadsmarknaden i Södermanland 2013” vänder sig till alla som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping