Bygg mer, här och nu

Om publikationen

Löpnummer: 2016:7

Diarienummer: 405-3791-2016

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapport

Denna rapport ger en aktuell bild av läget på länets bostadsmarknad.

Rapporten är även en redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag enligt förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Kontakt