Bottenfauna i Södermanlands län 2015. Biologisk uppföljning i kalkade vatten

Om publikationen

Löpnummer:
2016:8
Diarienummer:
581-1509-2015
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
525
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapport

Södermanland är ett län med många sjöar och vattendrag och därmed gott om rekreationsområden för allmänheten, som vi bör värna om. Sjöar och vattendrag drabbas av försurning när frätande syror faller ner i vattnet via regn. De frätande syrorna bildas ur bland annat industrins och biltrafikens utsläpp av svaveldioxid respektive kväveoxid. De områden som generellt är mest känsliga för försurning är Kolmården och Mälarmården och dess mindre sjöar...

 

Kontakt