Bottenfauna i Södermanlands län 2014. Biologisk uppföljning i kalkade vatten

Om publikationen

Löpnummer:
2014:20
Diarienummer:
581-6567-2014
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

I april 2014 utförde, Limnia på konsultuppdrag från länsstyrelsen i Södermanlands län provtagning, analys och rapportering av bottenfauna i tio sjöar inom ramen för kalkningens biologiska effektuppföljning. Syftet med undersökningen var att följa upp effekten av den kalkning som genomförts i sjöarna. Genom att undersöka bottenfaunan och dess sammansättning kan man göra vissa bedömningar av vattenkvaliteten. Då djuren ofta har en livscykel som sträcker sig över flera år får man en bild av tillståndet som sträcker sig över en längre tidsperiod än om man endast mäter exempelvis pH vid ett antal tillfällen, som då endast ger ögonblicksbilder av läget.

Kontakt