Bottenfauna i Södermanlands län 2013. Biologisk uppföljning i kalkade vatten.

Om publikationen

Löpnummer:
2014:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Våren 2013 lät Länsstyrelsen i Södermanlands län utföra provtagning och analys av bottenfauna i tio sjöar och ett vattendrag i länet inom ramen för kalkningens biologiska effektuppföljning. Syftet med undersökningen var att följa upp effekten av den kalkning som genomförts i sjöarna. Genom att undersöka bottenfaunan och dess sammansättning kan man göra vissa bedömningar av vattenkvaliteten.

Med bottenfauna menas makroskopiska kryp såsom spindeldjur, skalbaggar, iglar och maskar, samt insekter, musslor, snäckor och kräftdjur.

Kontakt