Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:12

Diarienummer: 405-3972-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport vänder sig till länets kommuner samt alla andra aktörer som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv.

Samtidigt är rapporten en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Fler uppgifter om läget i kommunerna kommer från Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Länsstyrelsen ansvarar för att samla in dessa uppgifter från länets kommuner och göra en sammanställning av dessa.

Kontakt