Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:12
Diarienummer:
405-3972-2018
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport vänder sig till länets kommuner samt alla andra aktörer som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv.

Samtidigt är rapporten en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Fler uppgifter om läget i kommunerna kommer från Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Länsstyrelsen ansvarar för att samla in dessa uppgifter från länets kommuner och göra en sammanställning av dessa.

Kontakt