Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:5

Diarienummer: 405-3455-2017

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 71

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport vänder sig till länets kommuner samt alla andra aktörer som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv.

Rapporten är samtidigt en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Även det uppdrag som lämnades i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2017 (Fi2016/04376/SFÖ m.fl.) kring kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning redovisas i rapporten.

Kontakt