Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:5
Diarienummer:
405-3455-2017
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport vänder sig till länets kommuner samt alla andra aktörer som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv.

Rapporten är samtidigt en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Även det uppdrag som lämnades i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2017 (Fi2016/04376/SFÖ m.fl.) kring kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning redovisas i rapporten.

Kontakt