Bostäder behövs - en rapport om bostadsmarknaden i Södermanlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:13

Diarienummer: 405-6412-2013

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Befolkningstillväxten ökar i länet samtidigt som byggtakten avtar. Länets befolkning ökade med 2 846 invånare medan 450 nya lägenheter påbörjades under år 2013. Det behöver byggas minst 1 000 nya bostäder per år. Ungdomar och flyktingar har nu svårast att få tag i bostad i länet framgår av rapporten som delvis grundas på årliga bostadsmarknadsenkäter till alla länets kommuner.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping