Bostäder behövs - en rapport om bostadsmarknaden i Södermanlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:13
Diarienummer:
405-6412-2013
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Befolkningstillväxten ökar i länet samtidigt som byggtakten avtar. Länets befolkning ökade med 2 846 invånare medan 450 nya lägenheter påbörjades under år 2013. Det behöver byggas minst 1 000 nya bostäder per år. Ungdomar och flyktingar har nu svårast att få tag i bostad i länet framgår av rapporten som delvis grundas på årliga bostadsmarknadsenkäter till alla länets kommuner.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping