Bioenergipotential i Södermanland

Om publikationen

Löpnummer: 2015:15

Diarienummer: 420-3938-2015

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Södermanland är ett landsbygdslän med god tillgång på restprodukter från jord- och skogsbruk. Tillsammans står jord och skogsbruket för nästan 90 procent av markanvändningen. Användningen av organiska restprodukter för energiändamål bidrar till en cirkulär ekonomi där kretsloppen sluts.

Under 2015 inventerade därför Länsstyrelsen i Södermanlands län bioenergipotentialen i länet och utvärderade möjliga användningsområden för bränslet. Rapporten är tänkt att fungera som ett planeringsunderlag för framtida investeringar och satsningar gällande biobränsle och produktion av biodrivmedel i Södermanland.

Kontakt