Att samverka kring ensamkommande barn som avviker/försvinner

Om publikationen

Löpnummer: 2017:10

Diarienummer: 851-6619-2017

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Ensamkommande barn som avviker/försvinner ur myndigheternas mottagningssystem löper stor risk att exploateras. De hamnar helt utanför samhällets skyddsnät och lever en mycket osäker tillvaro. Barns försvinnande är ett komplext samhällsproblem som berör många aktörer. Det är en utmaning som vi måste lösa tillsammans.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping