Att avkoda systemets regler - Nyanlända invandrares berättelser om mötet med etableringen

Om publikationen

Löpnummer: 2013:19

Diarienummer: 851-4565-2013

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 49

Publikationstyp: Rapport

Nyanländas subjektiva beskrivningar av mötet med etableringens insatser står i fokus för föreliggande studie. Det rör sig om insatser enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Författare är fil. dr. Caroline Tovatt, REMESO, Linköpings universitet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping