Åtgärdsprogram till klimat- och energistrategi för Södermanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2012:2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 32

Publikationstyp: Strategi

Länsstyrelsen har i uppdrag att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga den statliga politiken för energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Det görs genom att i samverkan med regionala och lokala aktörer utveckla och genomföre den regionala klimat- och energistrategin.

Länsstyrelsen har också ett uppdrag att stödja kommuner och landsting vid ansökan om statligt energieffektiviseringsstöd och genomförandet av åtgärder.


Kontakt