Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö reviderad 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:10
Diarienummer:
501-4869-2016
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapport

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö gäller 2015-2020. Det är flexibelt och nya åtgärder kan läggas till. Programmet uppdateras en gång om året med nya åtgärder och/eller med revideringar i beskrivningen av befintliga åtgärder. I denna upplaga har beskrivningen av några åtgärder reviderats efter att åtgärden diskuterats och utvecklats under året som gått. En åtgärd är avslutad och har flyttats till ett nytt kapitel för avslutade åtgärder. Inga nya åtgärder har lagts till, men tre åtgärder finns under rubriken Åtgärder under utveckling.

Kontakt