Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö - Uppföljning 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö gäller 2015-2020.

Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Södermanland och därmed nå miljökvalitetsmålen.

I denna rapport presenteras en uppföljning av dessa åtgärder från 2017 - 2019.

Det finns 4 olika kategorier för vilken uppfyllnadsmått som åtgärden har, dessa är:
G (Genomförd helt eller i huvudsak/pågår kontinuerligt)
H (Genomförd till hälften eller mer)
P (Påbörjad men ännu inte gjort hälften)
E (Ej påbörjad)

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljöstrateg