Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö - Uppföljning 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö gäller 2015-2020.

Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Södermanland och därmed nå miljökvalitetsmålen.

I denna rapport presenteras en uppföljning av dessa åtgärder från 2017 - 2019.

Det finns 4 olika kategorier för vilken uppfyllnadsmått som åtgärden har, dessa är:
G (Genomförd helt eller i huvudsak/pågår kontinuerligt)
H (Genomförd till hälften eller mer)
P (Påbörjad men ännu inte gjort hälften)
E (Ej påbörjad)

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljöstrateg