Årsredovisning 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2020:2

Diarienummer: 106-1392-2020

ISBN/ISSN-nr: 1400–0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 163

Publikationstyp: Rapport

Årsredovisningen för 2019 ger en god bild av vad Länsstyrelsen gör för att ge framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla. Den ger också en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Kontakt