Årsredovisning 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:19

Diarienummer: 106-1409-2019

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 126

Publikationstyp: Rapport

Årsredovisningen för 2018 ger en god bild av vad Länsstyrelsen gör för att ge framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla. Den ger också en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Kontakt