Anställ kompetensen - arbetsgivares syn på utrikes född arbetskraft

Om publikationen

Löpnummer: 2013:14

Diarienummer: 851-4391-2013

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Inom projektet ”Anställ kompetensen” har Södermanlands läns Tillväxtråd besökt ett antal industriföretag för att diskutera kompetensfrågor och kompetensbehov, med inriktning på rekrytering och mångfald, med företagsledningarna. Syftet var att lyssna till arbetsgivarnas synpunkter för att i förlängningen dels kunna bidra till att lösa en del av de kompetensförsörjningsproblem som företagen står inför, dels öka utrikes föddas möjligheter till anställning i länet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping