ANDTS-läget i Södermanlands län och länets kommuner

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 706-2665-2020

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

En kunskapssammanställning och lägesbild

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Sörmland, Polismyndigheten och några kommuner i länet gemensamt tagit fram rapporten ANDTS-läget i Södermanlands län och länets kommuner. Den innehåller lokala data på kommunnivå inom ANDTS. Syftet med rapporten är att kunna prioritera rätt insatser och bättre rikta dessa för att få ett mer effektivt kunskapsbaserat förebyggande arbete.

Kontakt