Alla behöver en bostad

Om publikationen

Löpnummer: 2015:9

Diarienummer: 405-3144-2015

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 61

Publikationstyp: Rapport

Länets befolkning ökade med nästan 3 100 nya invånare förra året. Under hela 2000-talet har Södermanland hört till de delar av landet som har den kraftigaste befolkningstillväxten. En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för länets fortsatta tillväxt.

Delmålet för regeringens bostadspolitik är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Visionen för byggandet är bland annat att nyproduktion ska komplettera befintliga områden och skapa förutsättningar för bra service och bra gemensamma miljöer. 250 000 nya bostäder ska byggas i Sverige till och med 2020. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping