Aktiv landsbygd nr 4 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Tidning
Aktiv landsbygd nr 4

Ur innehållet: Granbarkborre i skyddade områden, Landsbygdstinget, Julita gård, Åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar, Odlingssäsongen 2019.

Kontakt