Aktiv Landsbygd nr 4 2015

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Läs bland annat om:
Spridningsregler växtskyddsmedel
Utbetalningar jordbrukarstöd
Service och fritid
Matregionen Sörmland

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping