Aktiv Landsbygd nr 4 2015

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 24

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Läs bland annat om:
Spridningsregler växtskyddsmedel
Utbetalningar jordbrukarstöd
Service och fritid
Matregionen Sörmland

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping