Aktiv Landsbygd nr 4 2014

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 20

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Innehåll:

Ledare, Håll dig informerad om stöden, Årets utbetalningar, Förgröningsstödet, Därför ändrar vi din marktyp, Summering av kontrollsäsongen 2014,
Hur skapar vi bättre mobiltäckning?, Kommunikation vid djurskyddskontroller, Nya Landsbygdsprogrammet,
Horisontella mål i landsbygdsprogrammet, Nytt om behörighetsutbildning, Behörighetskurser 2015,
Från Jordbruk till vattenbruk- Hebykräftan, Kulturlandskapet vid Näsberget, Lär dig bygga en gärdesgård, Lagändring biotopskyddet, Kurser 2015
Telefonlista, Saffranskaka

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping