Aktiv Landsbygd nr 4 2014

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Innehåll:

Ledare, Håll dig informerad om stöden, Årets utbetalningar, Förgröningsstödet, Därför ändrar vi din marktyp, Summering av kontrollsäsongen 2014,
Hur skapar vi bättre mobiltäckning?, Kommunikation vid djurskyddskontroller, Nya Landsbygdsprogrammet,
Horisontella mål i landsbygdsprogrammet, Nytt om behörighetsutbildning, Behörighetskurser 2015,
Från Jordbruk till vattenbruk- Hebykräftan, Kulturlandskapet vid Näsberget, Lär dig bygga en gärdesgård, Lagändring biotopskyddet, Kurser 2015
Telefonlista, Saffranskaka

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping