Aktiv Landsbygd nr 3 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 28

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Ur innehållet:
Tema torkan - Läget i Södermanland, Beredskap vid brandrisk.
Rovdjursinventering, Antibiotikaresistens, Bidra till miljöövervakning och forskning, Viktigt om utbetalningar och ansökningar.
 

Kontakt