Aktiv Landsbygd nr 3 2015

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 13

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Innehåll:

Ledare, Fällavgift, Nya jourtider, Anmäl via webben, Jaktåret 2015/2016, Kronhjortsförvaltningen - fri kalvavskjutning, Rovdjursläget i Södermanland,
Rovdjursallert, Rovdjursstängsel, Skyddsjaktsorganistation
Landsbygdsprogrammet, Infoblad landsbygdsprogrammet,  
Nya Leader-områden, Stöd till bredband, Ska du bygga djurstall?, Primärproducenter, Åtgärdsprogram miljömål
Sök LOVA-stöd, Miljöersättningen till betesmarker,
Telefonlista, Viltburgare

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping