Aktiv Landsbygd nr 2 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 28

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Ur innehållet:
Varför så mycket kontroller? Jordbruksstöd: Viktiga datum,
Brynmiljöer, Älgavskjutning och måluppfyllnad, Avskjutning av älg och kronhjort, Hybrider i Södermanland, Hästgaller – en skaderisk,
Rädda trädjättarna, Sommar på Naturum Stendörren, Minimeringsmästarna, Infrastruktur,  Regional livsmedelsstrategi,
Service i Södermanland, Landsbygdsting 2018, Landsbygdsstöd: Stöd, ansökan, Utbetalning, Rådgivningsbesök i trädgårdsodling, Kompetensutveckling, Frågor...

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping