Aktiv Landsbygd nr 2 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Ur innehållet:
Undvik onödiga avdrag
Håll koll på viktiga datum
Att tänka på vid omställning från mjölk till kött Avslutad djurhållning
Nya regler för uppbundna handjur
En livsmedelsstrategi för Sverige
BAT-slutsatser
Flyghavre Rovdjursläget i länet Fiskevårdsmedel
Förvaltningsplan för gäss vid Sörfjädern
Avskjutningssiffror för älg och kronhjort
Hotade vildbin i Södermanland
Svenskt lädertryck 
m.m.

Kontakt