Aktiv Landsbygd nr 1 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 24

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Ur innehållet:

 Anläggande och restaurering av våtmarker, Synemän i länet, SAM-ansökan 2018,  Utbetalningar,  Programändring godkänd, Minska utsläppet, Vattenveckan,  Gröna näringar,  Rovdjursinventering,  Dovhjortsprojektet, Afrikansk svinpest,  Utökad skyddsjakt,  Märkningsutrustning,  Kompetensutveckling,  Fyra frågor...

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping