Aktiv Landsbygd nr 1 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Ur innehållet:

 Anläggande och restaurering av våtmarker, Synemän i länet, SAM-ansökan 2018,  Utbetalningar,  Programändring godkänd, Minska utsläppet, Vattenveckan,  Gröna näringar,  Rovdjursinventering,  Dovhjortsprojektet, Afrikansk svinpest,  Utökad skyddsjakt,  Märkningsutrustning,  Kompetensutveckling,  Fyra frågor...

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping