Aktiv Landsbygd nr 1 2015

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Innehåll:
Ledare
Jordbrukarstöd 2015
Krav för jordbrukarstöd
Stöd till unga jordbrukare
Nötkreaturstödet
Gårdsstödet 2015
Nya regler för betesmarker
Nya Landsbygdsprogrammet
Arrendesyn
Producenter inom primärproduktionen
Nyetablerat vargrevir
Demoodling av höstvete
Vattenbrukets stödlandskap
m.m

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping