Aktiv Landsbygd nr 1 2015

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 20

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Innehåll:
Ledare
Jordbrukarstöd 2015
Krav för jordbrukarstöd
Stöd till unga jordbrukare
Nötkreaturstödet
Gårdsstödet 2015
Nya regler för betesmarker
Nya Landsbygdsprogrammet
Arrendesyn
Producenter inom primärproduktionen
Nyetablerat vargrevir
Demoodling av höstvete
Vattenbrukets stödlandskap
m.m

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping