Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Inforamtion om kommande utlysning kommer våren 2020.

37a §- medel i Södermanland - Regional prioritering

Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer att prioritera insatser som görs av organisationer som i ansökan på ett tydligt sätt belyser, beaktar och analyserar jämställdhet och därmed bidrar till att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i samhället.

 

Nu är det möjligt att ansöka om 37 a §- medel. I Södermanlands län finns det i denna utlysning 2 130 000 kronor att söka.

Sista ansökningsdatum för pågående utlysning är tisdagen den 30:e april 2019.

Besked lämnas senast den 7:e juni.

Nationella prioriteringar under 2019 är:

  1. insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade eller
  2. insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

Ansökan mejlas till länsstyrelsen på e-post sodermanland@lansstyrelsen.se. Skriv "Ansökan om 37a §- medel" i ämnesrutan.

Läs gärna mer om hur du ansöker i informationsbrevet och i vägledningen!

Anvisningar 37a §_2019PDF

Informationsbrev 37a §_2019PDF

Ansökningsformulär med vägledning 37a §_2019Word

Intyg samverkanspart 37a §_2019Word

Aktivitetsplan till ansökanExcel

Enkel checklista för jämställdhetPDF

Utförligare stöd för jämställdhetPDF

Alla insatser som beviljats medel från Länsstyrelsen ska slutrapporteras och en del insatser ska även delrapporteras. Vilka som ska delrapportera samt när del- och slutrapport ska lämnas in framgår av beslutet om medel.

Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel (se länken till redovisningsmallar nedan).

Redovisningen ska mejlas till mailto:sodermanland@lansstyrelsen.se Ange ärendets diarienummer när redovisningen lämnas in.

Nedanstående kommuner har fått ta del av medel för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

37a §- medel 2016-2018PDF

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping