Tillstånd att använda metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

  • Fyll i Länsstyrelsens ansökningsblankett för tillstånd att använda och medföra metallsökare. För att ansökan ska betraktas som komplett och fullständig ska alla uppgifter vara ifyllda och korrekta. En ansökan som inte är komplett och fullständig kan avvisas.
  • Betala in avgiften till länsstyrelsens bankgironummer. Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggning av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald.
  • Ansökan skickas till Länsstyrelsen Skåne på följande e-postadress: skane@lansstyrelsen.se
  • Din ansökan kommer då att fördelas till rätt handläggare

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Ansök om tillstånd

Betala avgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5051-8661. Ange att betalningen avser tillstånd till metallsökare.

Skicka ansökan till:

  • Adress: Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86  Nyköping
  • E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping