Hotade och sällsynta växter och djur

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i tre år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Hjälp till att rapportera arter

Vissa arter är så sällsynta och så dåligt kända att vi behöver inventera för att se var de finns innan vi börjar med åtgärder. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats!

Artportalenlänk till annan webbplats

Andra myndigheter som ger tillsynsvägledning:

Naturvårdsverket
Svenska kraftnät
Boverket
Folkhälsomyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Läkemedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Strålsäkerhetsmyndigheten

Tillsyns- och föreskriftsrådet (TOFR) samordnar de myndigheter som bedriver tillsyn. På Naturvårdsverket kan du hitta mer information om rådet.

Tillsyns- och föreskriftrådet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping