Så mår miljön

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2015-2020.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplats
länk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Södermanland arrangerar Miljöövervakningsdagarna 2018

"Miljöövervakning med ett klimat i förändring"

Miljöövervakningsdagarna är årets största mötesplats för chefer, handläggare på länsstyrelser, andra myndigheter samt andra organisationer som arbetar med miljöövervakning eller berörs av ämnet. Konferensen är ett sätt att träffas och samverka och för att fördjupa oss i aktuella miljöövervakningsfrågor.

22 år har passerat sedan Södermanland stod som värd för Miljöövervakningsdagarna och mycket har hänt sedan dess.

Årets upplaga blir i vackra Nyköping, med ett tema som verkligen behöver lyftas.

Program Miljöövervakningsdagarna 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om konferensen och anmäl dig här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varmt välkomna!

Vill du bli fenologiväktare?


Brukar du notera när den första vitsippan slår ut eller när blåbären mognar? Då kanske du vill bli en fenologiväktare!


Torbjörn Skogedal / Folio

 

Fenologi handlar om årligt återkommande faser i naturen, såsom lövsprickning och blomning. Fenologi är en del av den regionala miljöövervakningen i Södermanland och behovet för fenologiväktare är stort!

Förändringar av naturens kalender är den tydligaste biologiska effekten av klimatförändringen. Vårtecknen kommer tidigare, men vi är mer osäkra på hur hösten förändras. Växtsäsongens start, slut, längd och andra händelser i naturens kalender är kopplade till grundläggande egenskaper hos ekosystemen.

För att få data på vad som händer med klimatet i Sverige finns Naturens kalender. Här kan frivilliga göra en insats för forskningen om klimatförändringar och Länsstyrelsens miljöövervakning genom att rapportera in vår- och hösttecken.

Vi behöver din hjälp!

Ju fler vi är som rapporterar in information, desto bättre dataunderlag får vi att arbeta med. Förutom att följa klimatet kan uppgifterna användas av fler, till exempel inom skogs- och jordbruket, av frukt- och biodlare och av forskare.

Ja, jag vill gärna bli fenologiväktare!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om fenologi och Naturens kalenderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besök Naturens kalender på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Hilde Nystad

Miljöövervakningssamordnare

Telefon 0102234321

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping