Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

37a §-medel i Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer troligen att ha omkring 2 miljoner kronor att fördela under år 2020.

Information kommer under år 2020.

Nedan finns information inför den förra utlysningen. Uppdaterad information kommer så småningom.

Ansökan mejlas till länsstyrelsen på e-post sodermanland@lansstyrelsen.se. Skriv "Ansökan om 37a §- medel" i ämnesrutan.

Läs gärna mer om hur du ansöker i informationsbrevet och i vägledningen!

Anvisningar 37a §_2019PDF

Informationsbrev 37a §_2019PDF

Ansökningsformulär med vägledning 37a §_2019Word

Intyg samverkanspart 37a §_2019Word

Enkel checklista för jämställdhetPDF

Utförligare stöd för jämställdhetPDF

Alla insatser som beviljats medel från Länsstyrelsen ska slutrapporteras och en del insatser ska även delrapporteras. Vilka som ska delrapportera samt när del- och slutrapport ska lämnas in framgår av beslutet om medel.

Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel (se länken till redovisningsmallar nedan).

Redovisningen ska mejlas till mailto:sodermanland@lansstyrelsen.se Ange ärendets diarienummer i ämnesraden när redovisningen skickas in.

Nedanstående kommuner har fått ta del av medel för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

37a §- medel 2016-2018PDF

27a §- medel 2019

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping