Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd. Vi stödjer även organisationer som arbetar med att utveckla ett föräldraskapsstöd till föräldrar med barn upp till 18 år.

Sprid gärna handboken till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn. Den kan laddas ner (klicka på omslagsbilden).

Den kan också beställas i tryckt version. Kontakta Länsstyrelsen (sodermanland@lansstyrelsen.se).

Mallen "Hit kan du vända dig" är ett komplement till handboken. Den kan användas ihop med handboken.

Mall_Hit kan du vända dig >>Word

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet. Det handlar om att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Föräldraskapsstöd kan till exempel ske vid deltagande på olika mötesplatser som öppen förskola, föreläsningar, föräldratelefon, webbplats, ledarledda föräldragrupper, professionell rådgivning eller i kapprummet med pedagogen på förskolan, skolan eller fritids.

Målet med föräldraskapsstöd

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet.

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Målet med strategin är att alla föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet, ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med föräldraskapsstöd. Under 2018–2021 utvecklar vi ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år. Vi stödjer också genomförandet av den nationella strategin. Samverkan sker med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). 

Viktiga utgångspunkter i vårt uppdrag är

  • ett jämställt föräldraskap
  • barnets rättigheter
  • jämlikhet och jämställdhet.

I arbetet tar vi även hänsyn till funktionshinderperspektivet och förebyggande av våld.

Titta gärna på Länsstyrelsens film om vad föräldraskapsstöd innebär, och varför det är viktigt. Filmen riktar sig till alla aktörer som arbetar med föräldraskapsstöd.

 

Hur ska en bra förälder vara? Hur kan föräldraskapsstöd upplevas? Hur kan samverkan kring föräldraskapsstöd se ut i praktiken?

I tre filmer får du ta del av barns, föräldrars och yrkesverksammas tankar och verklighet. Använd dem gärna vid arbetsplatsträffar, föräldramöten, konferenser eller andra forum där föräldraskapsstöd diskuteras.

Filmerna har tagits fram i samarbete med Myndigheten för familjerätt och föräldraskap.

Film 1: Barn och unga i olika åldrar berättar hur de tycker en bra förälder ska vara och vad de tror att föräldrar behöver för stödlänk till annan webbplats

Film 2: Några föräldrar som tagit del av olika föräldraskapsstödjande insatser berättar om deras upplevelser av stödetlänk till annan webbplats

Film 3: Olika professioner i en kommun berättar hur de samverkar kring föräldraskapsstöd från beslut till operativt genomförande (denna film textas inom kort)länk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping