Lagen om tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats. att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

I och med den nya lagen är det förbjudet att röka på flera nya platser, exempelvis uteserveringar, utanför entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, väntplatser utomhus till kollektivtrafik, på inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning och på lekplatser dit allmänheten har tillträde.

Den som äger eller förfogar över lokalen ansvarar för att bestämmelserna följs genom att informera om rökförbudet (6 kap. 8 och 9 §§). Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för tillståndsgivning av tobak- och alkoholförsäljning. De ansvarar också för tillsynen av serveringsställen för detalj- och partihandel av tobak samt rökfria miljöer. Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i automater.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att följa kommunernas verksamhet samt ge dem information och råd. Länsstyrelsen ska också främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping