Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS - material från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen tar fram material om ANTDS som riktar sig till olika aktörer för att stödja det förebyggande arbetet. Här finns materialet samlat.

Material från Länsstyrelsen

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska, farsi

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinska

Turkiska

En sammanfattning av kunskap och erfarenhet gällande strategiskt lokalt framgångsrikt förebyggande ANDT-arbete. Skriften riktar sig till beslutsfattare och strateger på lokal och regional nivå och syftar till att öka kunskapen kring framgångsrikt lokalt förebyggande arbete.

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som bland annat kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande.

Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Syftet med kunskapsstödet är att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet.

Vår förhoppning är att du kan använda materialet för att starta en givande diskussion om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Vi vill även förmedla vikten av vuxnas stöd till barnet för att barnet ska hitta en balans i spelandet och undvika spelproblem.

Kunskapsstödet består av olika delar:

  • handledning för att använda kunskapsstödet
  • filmer som skildrar olika vardagssituationer
  • diskussionsunderlag att använda tillsammans med filmerna
  • broschyr riktad till föräldrar.

Filmer

Som en del i kunskapsunderlaget har vi tagit fram ett antal filmer som skildrar olika vardagssituationer och som kan användas som diskussionsunderlag. Fyra filmer är anpassade till föräldrar med yngre barn (cirka 8–12 år) och fyra filmer är anpassade till föräldrar med äldre barn (cirka 13–18 år).

Filmerna finns både utan textning och med möjligheter att välja textning på svenska, engelska, spanska, arabiska, dari, persiska, turkiska, somaliska och tigrinja.​

Filmer riktade till föräldrar med yngre barn (ca 8-12 år) med svensk text Länk till annan webbplats.

Filmer riktade till föräldrar med yngre barn (ca 8-12 år) utan text samt möjligheter att välja text på flera olika språk Länk till annan webbplats.

Filmer riktade till föräldrar med äldre barn (ca 13-18 år) med svensk text Länk till annan webbplats.

Filmer riktade till föräldrar med äldre barn (ca 13-18 år) utan text samt möjligheter att välja text på flera olika språk Länk till annan webbplats.

Vi har också tagit fram ett flertal olika filmer för sociala medier som ni kan ladda ned.

Korta filmer för sociala medier utan text Länk till annan webbplats.

Korta filmer för sociala medier med text Länk till annan webbplats.

Diskussionsunderlag att använda tillsammans med filmerna

Diskussionsunderlag och tips till föräldrar för Länsstyrelsens filmer om unga och skärmar Powerpoint, 15.6 MB.

Broschyr om digitala spel och spel om pengar riktad till föräldrar

Broschyr om digitala spel och spel om pengar Pdf, 462.1 kB.

Nyhetsbrev om hälsofrämjande skolutveckling

Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland ansvarar gemensamt för ett nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger per år. Brevet har fokus på ANDT, sexualitet och samlevnad och olika aspekter på hälsa/ohälsa. Vi presenterar våra egna aktiviteter och tipsar på vad som händer i länet och nationellt inom hälsofrämjande skolutveckling. Börja prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsomässiga och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Studiematerial baserat på WHO:s Forskarrapporten i svensk version: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-g... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt