Nytt system för vädervarningar

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer förnyar SMHI sina vädervarningar så att lokala konsekvenser av ett väder blir tydligare.

 

Det nya varningssystemet införs 26 oktober och SMHI kan ta hjälp av Länsstyrelsen för att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka vårt län.

Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedöma faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras.

Regionalt anpassade varningar

Dagens vädervarningar bygger på fasta värden som är lika över landet, till exempel mängden snö som väntas falla eller förväntad vindstyrka. Men konsekvenserna av vädret kan skilja sig mycket beroende på var i landet eller under vilken årstid det inträffar.

I det förnyade varningssystemet övergår SMHI till regionalt anpassade tröskelvärden som bygger på förväntade konsekvenser i ett visst område.

Översvämningsvarning

Varning för översvämning är en nyhet i varningssystemet. De utfärdas när ett vattendrag eller en sjö riskerar att stiga över sina normala nivåer och översvämma närliggande områden. Liksom övriga varningar baseras de på vilka konsekvenser som kan uppstå.

Nya varningsnivåer: gul, orange, röd

En viktig skillnad, jämfört med nu, är att Smhi lämnar klass 1-, 2- och 3-varningarna och går över till gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i det nya vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas.

Symbolerna för vädervarningar. Gul-, orange- och röd varningsnivå. Symboler från Smhi.

Gul varning signalerar att vädret kan innebära konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Regional bedömning via Länsstyrelsen

Inför utfärdandet av en vädervarning kan SMHI ta kontakt med Länsstyrelsen som får möjlighet att komplettera SMHI:s bedömningsunderlag, om det finns ytterligare lokala och regionala riskfaktorer som SMHI kan behöva känna till.

Länsstyrelsen kan i sin tur ta kontakt med kommuner, räddningstjänster och andra som sitter inne på lokal kunskap om till exempel vilka vägar som kan vara särskilt utsatta.

Målet med det nya systemet är att både samhället och privatpersoner ska få bättre möjlighet att kunna förbereda sig inför svåra väderlägen.

Mer om konsekvensbaserade vädervarningar

Konsekvensbaserade vädervarningar | SMHI Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Fact sheet in English about new weather warnings Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. (pdf)

Kontakt