Regionalt skogsprogram

Det finns ett stort intresse för skogen i länet. Genom samverkan och dialog kan vårt län bidra till regeringens vision om att ”Skogen det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar med att ta fram ett regionalt skogsprogram. I planeringen av eventuellt fortsatt arbete samarbetar Länsstyrelsen med Skogsstyrelsen och Region Sörmland.

Alla län i Sverige har börjat ta fram regionala skogsprogram.

Arbetet startades i Södermanland hösten 2018 genom att Länsstyrelsen tillsammans med länsstyrelserna i Västmanlands och Örebro län höll ett större seminarium och ett i Södermanland efterföljande dialogmöte med intressenter för skogliga frågor. Under dialogmötet i januari har Länsstyrelsen fått förslag till inriktning för det framtida arbetet.

På Skogsstyrelsens webbsida om regionala skogsstrategierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlas information som kan vara bra att ha för den som vill engagera sig i processerna. Där finns också länkar till det nationella skogsprogrammets strategi och handlingsplan.

Kontakt

Niklas Nyström

Projektledare, Skogsstyrelsen