Totalförsvar och säkerhet i offentlig miljö

Totalförsvar

Sverige har återupptagit planeringen för det civila försvaret som en del i Totalförsvaret. Uppbyggnaden är i sin början varför det under de närmaste åren kommer att formuleras strategier och planer, som kan få betydelse för samhällsplaneringen varför kommuner bör ha en beredskap och bevakning av vad som sker inom området.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag att verka för samordning av berörda aktörers risk- och sårbarhetsarbete, för att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer. Ett av myndighetens arbetsområden heter ”Samhälls- och stadsplanering samt fysiskt skydd”.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt