Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Goda exempel och vägledning

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Både nationellt och regional skapas goda exempel att inspireras av.

Grön infrastruktur i gräsmarker

I denna film får du veta mer om två forskningsprojekt inom gräsmarkernas gröna infrastruktur i Nynäs naturreservat. Bland annat berättar professor Sara Cousins från Stockholms universitet hur viktiga betesdjuren är för att bevara den biologiska mångfalden i gräsmarkerna.

Restaurering av strandängar och ekhagar i Nyköping

Återställande av vattendrag i Lögdeälven

Återställande av vattendrag i Klingavälsån och Fyledalen

Fjärilslandskapet i Jämtkrogen

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping