Forntidsvandring för integration

Under gräs och ris ligger anspråkslösa fornlämningar dolda mitt i vardagliga bostadsområden. Det kan vara tusenåriga gravar som ligger på en kulle intill där vi idag bor och vistas. Men det finns också andra gömda och glömda fornlämningar: en boplats, en forntida strand eller en torpargrund. Forntidsvandringar leder till möten och ökar kunskapen om kulturmiljöer nära stan!

Om forntidsvandringarna . Film av arkeologen Ibrahim Ibrahim.

Under år 2020 kommer endast två forntidsvandringar att äga rum, nämligen i Eskilstuna och Nyköping. Det är Coronaviruset som har tvingat oss att omprioritera i våra verksamheter.

Broschyrer till vandringarna i Oxelösund, Strängnäs och Vingåker blir klara nu under våren. De kommer att finnas på svenska, lätt svenska, engelska och arabiska, precis som de tidigare för Eskilstuna, Flen och Nyköping. Dessa finns för nedladdning nedan.

26 augusti kl. 9-12 i Nyköping

28 augusti kl. 9-12 i Eskilstuna

Broschyrer

Medarrangörer

ABF Flen, ABF Sörmland, Arkeologiföreningen, Civilförsvarsförbundet, Eskilskällans vänner, Eskilstuna kommun, Flens Bostads AB, Flens hembygdsförening, Flens kommun, Friluftsfrämjandet, Hyresgästföreningen i Flen, Kommunservice Brandkärr, Korpen Friskvård, Länsbibliotek Sörmland, Naturkraft AB, Naturstugan, NBV i Flen, Nyköpingshem, Nyköpings Hembygdsförening, Nyköpings kommun, Oxelösunds hembygdsförening, Region Sörmland, Röda korset, Schysst (Naturskyddsföreningen), Språkvänner i Eskilstuna, Flen, Nyköping, Strängnäs, Oxelösund och Vingåker, Samarbets- och solidaritetsföreningen i Oxelösund, Skulpturfestivalen, Strängnäs kommun, Sällskapet S:t Eskil, Södra Sörmlands Industrihistoriska Sällskap, Sörmland berättar, Sörmlands hembygdsförbund, Sörmlandsleden, Sörmlands museum, Vingåker växer tillsammans, Vingåkers kommun, Vingåkers kyrka, Västra Vingåkers hembygdsförening och Åsa folkhögskola.

Forntidsvandringar - Kulturmiljö för alla

Länsstyrelsen utvecklar projektet ”Kulturmiljö för alla”. Målet är dels att förbättra metoden för att skapa möten och samtal under forntidsvandringarna dels att förankra vandringsturerna bättre lokalt. Detta är tredje året som vandringar genomförs.

Genom utforskandet av det förflutna kan vi träna vår förmågan att förstå andra perspektiv och andra sätt att leva. Det behövs när nya människor flyttar in och det var också utgångpunkten för projektet "Kulturmiljö för alla".

Integration tänker vi på som en process där människor etablerar sig i samhället, samtidigt som de redan etablerade tillförs nya influenser som påverkar dem. Hur värdsamhället tar emot nya människor avgör till viss del hur livet blir för oss alla.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping