Forntidsvandring för integration

Under gräs och ris ligger anspråkslösa fornlämningar dolda mitt i vardagliga bostadsområden. Det kan vara tusenåriga gravar som ligger på en kulle intill där vi idag bor och vistas. Men det finns också andra gömda och glömda fornlämningar: en boplats, en forntida strand eller en torpargrund. Forntidsvandringar leder till möten och ökar kunskapen om kulturmiljöer nära stan!

Om forntidsvandringarna . Film av arkeologen Ibrahim Ibrahim.

Länsstyrelsen anordnar tre forntidsvandringar i augusti 2021. De kommer att äga rum i Strängnäs, Vingåker och Oxelösund. Datum, tider och startplatser anges nedan.

Man kan alltid ta sig en egen promenad också med hjälp av en broschyr! Dessa finns för nedladdning nedan. Vandringsbroschyrer är framtagna för sex olika orter i Södermanland.

Torsdag 12 augusti 2021 i Strängnäs kl. 9:00 - 12:00

Torsdag 19 augusti 2021 i Vingåker kl. 9:00 - 12:00

Torsdag 26 augusti 2021 i Oxelösund kl. 9:00 - 12:00

Broschyrer

Medarrangörer genom tiderna

ABF Flen, ABF Sörmland, arkeolog Ibrahim Ibrahim, Arkeologiföreningen, Civilförsvarsförbundet, Eskilskällans vänner, Eskilstuna kommun, Flens Bostads AB, Flens hembygdsförening, Flens kommun, Friluftsfrämjandet, Hyresgästföreningen i Flen, Kommunservice Brandkärr, Korpen Friskvård, Länsbibliotek Sörmland, Naturkraft AB, Naturstugan, NBV i Flen, Nyköpingshem, Nyköpings Hembygdsförening, Nyköpings kommun, Oxelösunds hembygdsförening, Röda korset, Schysst (Svenska Naturskyddsföreningen), Språkvänner i Eskilstuna, Flen, Nyköping, Strängnäs, Oxelösund och Vingåker, Samarbets- och solidaritetsföreningen i Oxelösund, Skulpturfestivalen, Strängnäs kommun, Svenska kyrkan i Strängnäs och Vingåker, Sällskapet S:t Eskil, Södra Sörmlands Industrihistoriska Sällskap, Sörmland berättar (Biblioteksutveckling Sörmland), Sörmlands hembygdsförbund, Sörmlandsleden, Sörmlands museum, Vingåker växer tillsammans, Vingåkers kommun, Västra Vingåkers hembygdsförening och Åsa folkhögskola.

Forntidsvandringar - Kulturmiljö för alla

Länsstyrelsen utvecklar projektet ”Kulturmiljö för alla”. Målet är dels att förbättra metoden för att skapa möten och samtal under forntidsvandringarna dels att förankra vandringsturerna bättre lokalt. Detta är det femte året som vandringar genomförs.

Genom utforskandet av det förflutna kan vi träna vår förmågan att förstå andra perspektiv och andra sätt att leva. Det behövs när nya människor flyttar in och det var också utgångpunkten för projektet "Kulturmiljö för alla".

Integration tänker vi på som en process där människor etablerar sig i samhället, samtidigt som de redan etablerade tillförs nya influenser som påverkar dem. Hur värdsamhället tar emot nya människor avgör till viss del hur livet blir för oss alla.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping