Aktuellt om covid-19

Här hittar du information om läget i Södermanland, samt länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i Södermanlands län håller en fortsatt låg nivå och därmed har trycket på sjukvården minskat. Men trots det är det viktigt att komma ihåg att fortsätta följa de rekommendationer som finns, inte minst för att undvika spridning av andra varianter av viruset där deltavarianten dominerar.

Den 1 juli infördes nya lättnader som innebar färre begränsningar för antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster höjdes.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 15 juli införs nya lättander som innebär att kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser upphävs, begränsningar för antal passagerare i långväga kollektivtrafik (längre än 150 kilometer) tas bort. Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus det måste finnas per person tas också bort. Sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning höjs från 4 till 8 personer. Däremot måste sällskapen fortsatt hålla 1 meters avstånd. Regler för åkattraktioner, samt allmänna rådet om begränsning av 8 besökare vid en guidad visning tas bort. Men trots att lättnader har införts är det viktigt att komma ihåg att många restriktioner kvarstår och ska fortsätta följas.

Detta gäller just nu - krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Från den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs och tillsynen i kommunerna löper på. Efterlevnaden är generellt hög hos verksamheterna. De brister som har uppmärksammats är främst relaterade till brister i det egna ansvaret hos kunder och besökare. Det handlar om att inte följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar för att förhindra smitta, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra.

Mer information om länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19

Det betyder att du är skyldig att:

  • stanna hemma om du är sjuk,
  • tvätta händerna ofta och noggrant,
  • umgås utan att bli smittad eller smitta andra,
  • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel,
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
  • resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta,
  • vaccinera dig när du blir erbjuden.

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen är beredskapsmyndighet i Södermanland och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Region Sörmland, kommuner, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Länsstyrelsens arbete med covid-19

Information om vaccination mot covid-19

Region Sörmland ansvarar för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. Aktuell information finns på 1177.se, bland annat vilken grupp som erbjuds vaccination just nu.

Vaccination mot covid-19, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19. Här finns bland annat information om vaccinerna och hur du skyddar dig mot vaccinbedrägerier. Här finns också vaccininformation på andra språk.

Vaccin mot covid-19 - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket. Det finns missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinet, vilket riskerar att i onödan skapa oro. Därför bemöter och förklarar Läkemedelsverket ett antal vanliga påståenden.

Detta gäller om coronavaccin Länk till annan webbplats.

E-hälsomyndigheten. Sedan covidbeviset lanserades har det uppstått många frågor och funderingar, om bland annat hur beviset fungerar och vad som gäller. Därför svarar E-hälsomyndigheten på ett antal vanliga frågor.

Frågor och svar om covidbevis - ehalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Information till företagare

Länkar och samlad information med anledning av corona-pandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping