Aktuellt om covid-19

Här hittar du information om läget i Södermanland, samt länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Övergripande lägesbild för Södermanland

Smittspridningen i länet fortsätter att öka. Den preliminära siffran för nya smittade under vecka 1 är 839 personer, vilket är den hittills högsta veckosiffran.

Vaccineringen mot covid-19 har påbörjats i länet. Det fungerar bra och löper på enligt plan.

Det är stort tryck på provtagningskapaciteten i länet men Region Sörmland kan ändå möta upp mot behovet.

Alla länets kommuner bedriver distansundervisning för högstadiet de första veckorna på vårterminen. Personalsituationen inom skola, barnomsorg och äldreomsorg är ansträngd i flera kommuner, på grund av hög personalfrånvaro till följd av sjukdom.

Mer information om läget i Södermanland

Från den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Mer information om länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Allmänt förebyggande åtgärder för att minska smittspridningen

  • Håll avstånd till andra.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om du bara har milda symtom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Arbeta hemifrån om du har möjlighet till det.

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen är beredskapsmyndighet i Södermanland och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Region Sörmland, kommuner, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Länsstyrelsens arbete med covid-19

Information till företagare

Länkar och samlad information med anledning av corona-pandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping