Aktuellt om covid-19

Här hittar du information om läget i Södermanland, samt länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Övergripande lägesbild

Antalet smittade av covid-19 ökar i länet och också på flera håll i landet, samt i Europa. Antalet inneliggande personer på sjukhus ligger dock på en fortsatt låg nivå.

Aktuell information och statistik från Region Sörmland Länk till annan webbplats.

Statistik för vaccination visar att 84,9 procent av befolkningen i Sörmland (född 2009 eller tidigare) fått minst en dos vaccin mot covid-19, och 79,6 procent har fått minst två doser.

Information och statistik för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Nya åtgärder för att minska spridning av covid-19

Den 22 november utökades rekommendationerna om testning för covid-19 vid symtom. Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom

Från och med den 1 december ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika spridning av covid-19. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att arrangörer följer dessa bestämmelser.

Mer information om smittskyddsåtgärder och länsstyrelsens tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor.
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen är beredskapsmyndighet i Södermanland och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Region Sörmland, kommuner, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Länsstyrelsens arbete med covid-19

Information om vaccination mot covid-19

Region Sörmland ansvarar för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. Aktuell information finns på 1177.se, bland annat vilken grupp som erbjuds vaccination just nu.

Vaccination mot covid-19, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19. Här finns bland annat information om vaccinerna och hur du skyddar dig mot vaccinbedrägerier. Här finns också vaccininformation på andra språk.

Vaccin mot covid-19 - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket. Det finns missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinet, vilket riskerar att i onödan skapa oro. Därför bemöter och förklarar Läkemedelsverket ett antal vanliga påståenden.

Detta gäller om coronavaccin Länk till annan webbplats.

E-hälsomyndigheten. Sedan covidbeviset lanserades har det uppstått många frågor och funderingar, om bland annat hur beviset fungerar och vad som gäller. Därför svarar E-hälsomyndigheten på ett antal vanliga frågor.

Frågor och svar om covidbevis - ehalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Information till företagare

Länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping