Aktuellt om covid-19

Här hittar du information om läget i Södermanland, samt länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Övergripande lägesbild för Södermanland

Smittspridningen i länet fortsätter att öka, från 1 343 nya fall vecka 13, till 1 488 nya fall under vecka 14. Region Sörmland arbetar i förstärkningsläge och läget är mycket ansträngt i slutenvården.

För att vända den uppåtgående trenden infördes den 23 februari skärpta regionala rekommendationer för länet. Dessa har förlängts till den 2 maj.

Länets samtliga kommuner har restriktioner inom skolan enligt regionala rekommendationer.

Mer information om de regionala rekommendationerna i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs och tillsynen i kommunerna löper på. Efterlevnaden är generellt hög hos verksamheterna. De brister som har uppmärksammats är främst relaterade till brister i det egna ansvaret hos kunder och besökare. Det handlar om att inte följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar för att förhindra smitta, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra.

Mer information om länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19

Det betyder att du är skyldig att:

  • stanna hemma om du är sjuk,
  • tvätta händerna ofta och noggrant,
  • bara umgås med personer som du bor med eller några få vänner och närstående,
  • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel,
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
  • resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen är beredskapsmyndighet i Södermanland och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Region Sörmland, kommuner, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Länsstyrelsens arbete med covid-19

Information om vaccination mot covid-19

Region Sörmland ansvarar för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. Aktuell information finns på 1177.se, bland annat vilken grupp som erbjuds vaccination just nu.

Vaccination mot covid-19, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19. Här finns bland annat information om vaccinerna och hur du skyddar dig mot vaccinbedrägerier. Här finns också vaccininformation på andra språk.

Vaccin mot covid-19 - Krisinformation.selänk till annan webbplats

Läkemedelsverket. Det finns missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinet, vilket riskerar att i onödan skapa oro. Därför bemöter och förklarar Läkemedelsverket ett antal vanliga påståenden.

Detta gäller om coronavaccinlänk till annan webbplats

Information till företagare

Länkar och samlad information med anledning av corona-pandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping