Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Krisberedskapsveckan 2019​

Upp_ner

Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Hur väl förberedd är du om något oförutsett händer i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. 

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som går ut på att förbättra människors risk- och ansvarsmedvetenhet. Detta för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar på det sätt vi är vana vid. Det kan hända på grund av att exempelvis extremt väder eller en it-attack drabbar Sverige. Kampanjen syftar även till att lyfta frågan om totalförsvaret och hela samhällets ansvar om en kris skulle inträffa.

I år pågick Krisberedskapsveckan under vecka 19, den 6-12 maj. Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Flera av länets kommuner arrangerade aktiviteter i samband med Krisberedskapsveckan.

Broschyr om kris- och hemberedskap

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickade MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till 4,2 miljoner hushåll i landet. Utskicket gjordes på uppdrag av regeringen, som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Broschyren finns att hämta på flera språk via MBS:s webbplats, dinsäkerhet.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommerlänk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping