Vigselförättare

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Vill du bli vigselförrättare?

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare.

Du behöver ha kunskap om

  • tillämplig lagstiftning
  • hur en vigsel ska gå till
  • hindersprövning
  • de dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln

Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige.

Länsstyrelsen kan utse vigselförrättare för ett enstaka tillfälle, vid särskilda omständigheter.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av länsstyrelsen med 110 kr för en vigsel och sedan ytterligare 30 kr per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Vigselförrättare i Södermanland län

För yttrerligare information gällande vigselförrättare hänvisas till respektive kommuns webbplats

Eskilstuna kommunlänk till annan webbplats
Flens kommunlänk till annan webbplats
Gnesta kommunlänk till annan webbplats
Katrineholms kommunlänk till annan webbplats
Nyköpings kommunlänk till annan webbplats
Oxelösunds kommunlänk till annan webbplats
Strängnäs kommunlänk till annan webbplats
Trosa kommunlänk till annan webbplats
Vingåkers kommunlänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping