Stiftelser

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål, och bildas genom att pengarna avsätts i ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. En styrelse eller en förvaltare har ansvaret för att förvalta pengarna.

Lagen reglerar fyra olika stiftelseformer:

 • vanliga stiftelser
 • insamlingsstiftelser
 • kollektivavtalsstiftelser
 • pensions- och personalstiftelser

Enligt kapitel 10 i stiftelselagen (SFS 1994:1220) ska alla stiftelser vara registrerade, förutom stiftelser som bara får användas till förmån för bestämda individer. Pensions- och personalstiftelser ska enligt tryggandelagen (SFS 1967:531) alltid anmälas för tillsyn till Länsstyrelsen som för ett register över dessa stiftelser.

E-tjänster

Registrera stiftelse

Den här e-tjänsten används för att anmäla en stiftelse för registrering i stiftelseregistret.

Personal- och pensionsstiftelser använder den här e-tjänsten för registrering:

Skicka in årsredovisning och revisionsberättelse

I den här e-tjänster kan registrerade stiftelser skicka in sina årsredovisningar och revisionsberättelser till oss.

Beställ registreringsbevis

Du kan beställa registreringsbevis för en eller flera stiftelser i vår e-tjänst.

E-tjänster för registrerade registertecknare

Med den här e-tjänsten kan registrerade registertecknare för en stiftelse:

 • ändra registrerade uppgifter för stiftelsen
 • anmäla en avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen
 • komplettera ärenden

Det är endast du som är registrerad som registertecknare för en stiftelse som kan använda e-tjänsten.

E-tjänster

Ändring av annan stiftelse

Det är endast du som är registrerad som registerförtecknare för en stiftelse som kan använda e-tjänsten för ändring av stiftelser.

Till e-tjänsten för ändring av annan stiftelse

Anmälan om avgående respektive ny registertecknare

Till e-tjänsten för anmälan om avgående och ny registertecknare

Skicka in årsredovisning för stiftelse

Följande stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till Länsstyrelsen:

 • stiftelser som har tillgångar till ett marknadsvärde över 1,5 miljoner kronor.
 • insamlingsstiftelser
 • näringsdrivande stiftelser
 • pensions- eller personalstiftelser

Årsredovisningen ska ha kommit in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Du kan skicka in årsredovingen i vår e-tjänst.

Söka bidrag ur stiftelse

Om du vill söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till den aktuella stiftelsen.

Bidrag från Södermanlands stiftelser

Stiftelser du kan söka bidrag från på Länsstyrelsen i Södermanlands län.öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen har en databas där du kan se vilka stiftelser som finns i Sverige, deras ändamål, kontaktpersoner med mera. Du kan också ta kontakt med den kommun eller församling där du bor och fråga om de har några stiftelser som kan ge bidrag eller stipendier för ditt behov.

Läs mer om stipendier och Länsstyrelsens stiftelsedatabasöppnas i nytt fönster.

Har du frågor om stiftelser? Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm

Vissa verksamheter är koncentrerade till ett färre antal länsstyrelser. Länsstyrelsen i Stockholm hanterar ärenden gällande stiftelser för Södermanlands län.

Mer information om stiftelser finns på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Kontakt