17 apr 2019 klocka 08.30 - 14.00

Älgförvaltningsmöte

Foto Torleif Nilsson

Foto Torleif Nilsson

Länsstyrelsen bjuder in älgförvaltningsområden, företrädare för älgskötselområden och viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län till ett förmiddagsmöte om älgförvaltningen.

På mötet behandlas måluppfyllelse i älgskötselplaner och älgförvaltningsplaner, älgförvaltningens finansiering, antal älgförvaltningsområden och Mera tall-projektet.

Program

08:30-09:00 Kaffe

9:00-9:15 Introduktion

Länsstyrelsen

9:15-11:45 Workshop måluppfyllelse

Camilla Sandström - Umeå Universitet

Sabrina Dressel - Sveriges Lantbruksuniversitet

11:45-12:15 Mera tall

Rickard Sandström - Skogsstyrelsen

12:15-13:00 Finansiering och antal ÄFO

Länsstyrelsen

13:00-14:00 Lunch

VAR: Hedelunda slott, Flen

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 apr 2019

Anmäl dig

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping